Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2010

Τείχη

Κωνσταντίνος Καβάφης