Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2010

Τείχη

























Κωνσταντίνος Καβάφης